Chính sách bảo mật

1. Bảo mật

Ben cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này cho bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

 

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này sẽ được thỏa thuận giữa bạn và ben.bet. ( "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi", tùy từng trường hợp). Chính sách Bảo mật này là một phần của Điều khoản và Điều kiện của ben.bet.

 

 

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo định kỳ và thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét định kỳ Chính sách Bảo mật này.

 

2. Thông tin thu thập

Chúng tôi cho rằng thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, ngày sinh, nhà hoặc địa chỉ thực khác, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin liên quan khác thuộc thông tin cá nhân ("Thông tin cá nhân"). Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm những thông tin dưới đây:phương thức liên lạc (bao gồm số điện thoại), thông tin giao hàng, thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch,sở thích sử dụng trang web và cả những phản hồi về dịch vụ.Chúng tôi lưu trữ thông tin này trên máy chủ đặt tại Đức và các nơi khác.Khi bạn tương tác với Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi lưu giữ nhật ký về hoạt động duy nhất của bạn và thu thập thông tin quản lí và lưu lượng nhất định, bao gồm: địa chỉ IP nguồn, thời gian truy cập, ngày truy cập, các trang web đã truy cập, sử dụng ngôn ngữ, lỗi phần mềm và loại trình duyệt được sử dụng . Thông tin này rất cần thiết cho việc cung cấp và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân của bạn mà bạn không biết.

 

3. Thu thập dữ liệu và cách xử lí

Chúng tôi có thể tự động thu thập một số dữ liệu được miêu tả ở trên và thu nhận thông tin cá nhân về bạn khi bạn cung cấp các thông tin đó thông qua Dịch vụ hoặc thông báo và tương tác khác trên trang web ben.bet.

Chúng tôi cũng có thể thu nhận thông tin cá nhân một cách hợp pháp từ các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, danh sách khách hàng và cả các nhà cung cấp bên thứ ba.Ngoài ra, chúng tôi có thể thuê dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc xử lý các giao dịch trực tuyến và duy trì tài khoản của bạn.Chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các nhà cung cấp bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ thương mại điện tử,chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân đó theo các quy định trong Chính sách bảo mật dưới đây.Thông tin này sẽ chỉ được tiết lộ cho các bên thứ ba bên ngoài công ty theo Chính sách bảo mật này. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các nhà cung cấp trực tuyến bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

 

4. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hỗ trợ khách hàng, thực hiện kiểm tra bảo mật và danh tính cần thiết, xử lý bất kỳ giao dịch trực tuyến nào của bạn, hỗ trợ bạn với các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh nhất định và với bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến hoạt động của Dịch vụ. Do đó, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi, bao gồm bất kỳ bên nào khác mà chúng tôi đã ký kết thỏa thuận chia sẻ dữ liệu.

 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn :

 

(1) Thông tin về sản phẩm và khuyến mãi của chúng tôi :

 

(2) Khuyến mại và thông tin về sản phẩm và dịch vụ từ các đối tác của chúng tôi để mở rộng phạm vi cung cấp sản phẩm và cải thiện dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ bạn thông qua các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện và bạn có thể chọn tiết lộ thông tin này hay không. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư và số điện thoại) và thống kê thông tin nhân khẩu (chẳng hạn như mã vùng hoặc tuổi). Trừ khi pháp luật nghiêm cấm, nếu không bằng cách chấp nhận bất kỳ giải thưởng chiến thắng cuộc thi hay tiền thưởng nào của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng tên của mình cho các mục đích quảng cáo và khuyến mại mà không phải bồi thường thêm. Trừ khi bạn lựa chọn không nhận thông tin khuyến mại của chúng tôi.

5. Ngoại trừ một số tiết lộ nhất định

 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi luật pháp yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để :

 

(1) Tuân thủ tất cả các quy trình pháp lý được cung cấp cho chúng tôi, bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của chúng tôi, hoặc trong một số trường hợp, chúng tôi phải tuân theo các nghĩa vụ pháp lý cơ bản tương tự;

 

(2) Bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi

 

(3) Thực hiện các bước để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người sử dụng dịch vụ hoặc công chúng. Nếu chúng tôi đơn phương cho rằng bạn đánh lừa hoặc cố đánh lừa chúng tôi, công ty hay bất kì người dùng khác của dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở thao túng trò chơi hay gian lận thanh toán,hay chúng tôi nghi ngờ bạn có hành vi  bao gồm việc sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc Bất kỳ hoạt động gian lận nào khác (bao gồm bất kỳ khoản bồi hoàn hoặc hủy thanh toán nào khác) hoặc các giao dịch bị cấm (bao gồm rửa tiền), chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin này (cùng với danh tính của bạn) với người khác trang web các công ty trò chơi trực tuyến, ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, các cơ quan thích hợp và các cơ quan chức năng có liên quan.

 

 

(4) Với mục đích nghiên cứu phòng chống nghiện, dữ liệu có thể được ẩn danh và chuyển cho cơ quan tương ứng.

6. Truy cập

Bạn có thể chọn không tham gia và nhận thông báo về các khuyến mãi thông qua cài đặt tài khoản của mình có sẵn trên trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc thông qua email mà chúng tôi nhận được hoặc bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi.Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng.

 

Ngoài ra ,nếu như bạn :

 

1)Muốn xác nhận tính chính xác của các thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn ,bạn có thể liên hệ với chúng tôi ;

 

2) Muốn cập nhập thông tin cá nhân của bản thân ; và/hoặc

3) Có bất kì ý kiến nào về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.Nếu có yêu cầu,

(1) Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mà bạn đã cung cấp nếu như bạn xác nhận muốn thực hiện các sửa đổi như này,hoặc

(2) Chúng tôi sẽ ghi chú bất kỳ thông tin nào để cấm sử dụng trong tương lai cho các mục đích tiếp thị.Để tránh có nghi ngờ , không có bất kì điều nào trong chính sách bảo mật này ngăn cản chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật. 

 

 

7. Cookies

Thông tin được đặt trên thiết bị của bạn

Trong khi truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn. Thông tin này được gọi là cookie và chúng là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang trực tuyến ghi lại các tùy chọn của bạn.Chúng tôi cũng sử dụng các đối tượng được chia sẻ cục bộ hoặc "cookie flash". "Cookie flash" tương tự như cookie của trình duyệt.Chúng cho phép chúng tôi ghi nhớ thông tin về truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi. Không thể sử dụng cookie và cookie flash để truy cập hoặc sử dụng thông tin khác trên máy tính của bạn.

Chúng tôi chỉ sử dụng các phương pháp này để theo dõi việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi giám sát lưu lượng truy cập trang web, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và làm cho chúng dễ dàng hơn và / hoặc phù hợp hơn cho việc sử dụng của bạn。

 

Cookies vô cùng cần thiết

Cookie thật sự cần thiết để cho phép người dùng di chuyển xung quanh trang web và sử dụng các tính năng của nó, chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn của trang web hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Nếu không có những cookie này, chúng tôi sẽ không thể làm cho trang web của mình hoạt động hiệu quả.

 

 

Những cookie này sẽ bảo vệ mọi thông tin thu thập được trong quá trình đăng kí của bạn, cho phép chúng tôi xem bạn là khách hàng và cung cấp phục vụ mà bạn cần thiết.Chúng tôi cũng có thể thông qua các dữ liệu này hiểu rõ sở thích trên mạng của bạn và cải thiện chất lượng truy cập của bạn.

 

Trên trang web của chúng tôi

Đối với các đối tượng truy cập trang web, chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin.Máy chủ của chúng tôi sử dụng 3 loại cookie khác nhau :

 

Cookie "dựa trên hội thoại": Những cookie này chỉ được gán cho máy tính của bạn trong khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Cookie dựa trên hội thoại có thể giúp bạn điều hướng trang web của chúng tôi nhanh hơn và nếu bạn là khách hàng đã đăng ký, chúng cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều thông tin có liên quan hơn. Cookie này sẽ tự động hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình.

 

 

Cookie "bền bỉ": Loại cookie này sẽ vẫn còn trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian được xác định cho mỗi cookie. Cookie flash cũng được duy trì.

 

 

Cookie "phân tích": Các loại cookie này cho phép chúng tôi xác định và đếm số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi và hiểu cách khách truy cập sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo rằng bạn có thể dễ dàng tìm thấy mọi thứ bạn cần.

 

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web sẽ tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn.Trợ giúp” trong thanh menu của hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới và cách tắt hoàn toàn cookie.

 

 

Flash cookie

Bạn có thể sửa đổi cài đặt Flash Player của mình để ngăn Flash sử dụng cookie. Trình quản lý Cài đặt Flash Player cho phép bạn quản lý các tùy chọn của mình. Để tắt Flash cookie cho tất cả nội dung của bên thứ ba, hãy chuyển đến bảng điều khiển Cài đặt bộ nhớ chung của Trình quản lý cài đặt, bỏ chọn hộp "Cho phép nội dung Flash của bên thứ ba lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn" và tắt Trình quản lý cài đặt. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt cho các trang web cụ thể mà bạn truy cập thông qua bảng điều khiển Cài đặt bộ nhớ trang, cũng nằm trong Trình quản lý cài đặt.

 

 

Nếu đang sử dụng phiên bản Flash Player cũ hoặc trình duyệt web cũ hơn, bạn có thể không sử dụng được Trình quản lý cài đặt. Chúng tôi kiến nghị bạn nên đảm bảo cập nhật Flash Player và trình duyệt của mình lên phiên bản mới nhất hiện có.

Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm được tất cả các tính năng tương tác trên trang web của chúng tôi.

 

 

8.Đồng ý sử dụng dịch vụ cung cấp thanh toán điện tử:

Để chơi trò chơi tiền thật trên dịch vụ của chúng tôi, quý khách cần gửi và nhận tiền cho chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng hệ thống thanh toán điện tử của bên thứ ba để xử lý các giao dịch này. Bằng cách chấp nhận các chính sách bảo mật này, quý khách đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân cần thiết cho các giao dịch, bao gồm cả việc chuyển thông tin ra nước ngoài khi cần thiết. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng hệ thống thanh toán của chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của quý khách.

9. Đồng ý xem xét bảo mật

Chúng tôi có quyền tiến hành đánh giá bảo mật bất kỳ lúc nào để xác minh xem liệu dữ liệu mà quý khách cung cấp, việc sử dụng dịch vụ cũng như các giao dịch của quý khách có thể vi phạm các điều khoản hay điều kiện của chúng tôi và luật hiện hành hay không. Bằng cách sử dụng dịch vụ và đồng ý với các điều khoản , điều kiện của chúng tôi có nghĩa là quý khách đã cho phép chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để xác minh thông tin quý khách cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc khi cần thiết phải chuyển giao nước ngoài. Phân tích bảo mật có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu báo cáo các khoản tín dụng hoặc xác minh thông tin quý khách cung cấp dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba. Hơn thế nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho xem xét các bảo mật này.

 

10. Chính sách Bảo mật

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của bảo mật và công nghệ cần thiết để bảo vệ thông tin. Đồng thời lưu trữ tất cả thông tin cá nhân nhận được từ quý khách trong cơ sở dữ liệu được mã hóa và được bảo vệ bằng mật khẩu nằm trên mạng bảo mật, phía sau phần mềm tường lửa hiện đại của chúng tôi. (Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ SSL phiên bản 3 với mã hóa 128-bit). Chúng tôi cũng thực hiện các bước để đảm bảo rằng các công ty con, đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi có các biện pháp an ninh thích hợp.

 

11. Bảo vệ trẻ vị thành niên

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho hoặc hướng đến những người dưới mười tám (18) tuổi (hoặc theo căn cứ theo các cơ quan thẩm quyền ). Bất kỳ ai cung cấp cho chúng tôi thông tin của quý khách thông qua bất kỳ bộ phận nào của dịch vụ thì chúng tôi đều biết rằng họ từ mười tám (18) tuổi (hoặc theo căn cứ theo các cơ quan thẩm quyền) trở lên. Chính sách của chúng tôi sẽ phát hiện những trẻ vị thành niên cố gắng truy cập vào các Dịch vụ của chúng tôi, điều này có thể sẽ dẫn đến yêu cầu bảo mật. Nếu chúng tôi biết rằng trẻ vị thành niên đã cố gắng gửi hoặc gửi thông tin cá nhân thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chấp nhận thông tin của quý khách và sẽ tiến hành xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

 

12. Chuyển khoản quốc tế

Thông tin cá nhân được thu thập trên Dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi đặt các chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đại lý của chúng tôi duy trì cơ sở vật chất. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý khách đã đồng ý với việc chuyển giao bất kỳ thông tin nào liên quan ra bên ngoài quốc gia của quý khách (bao gồm cả các quốc gia có thể không được đánh giá cao về luật bảo mật). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng các đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của quý khách ở mọi nơi.

 

13. chính sách của bên thứ ba

Chúng tôi không thể đảm bảo việc bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà quý khách cung cấp cho các trang web của bên thứ ba, được liên kết hoặc từ Dịch vụ được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào quản lý các chương trình liên kết của chúng tôi (nếu có) hoặc bất kỳ chương trình nào khác, do các bài viết trên các trang web trực tuyến của bên thứ ba này do chúng tôi sở hữu và điều hành độc lập. Bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các bên thứ ba này đều được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của các bên thứ ba đó (nếu có).

 

14. Thông báo pháp lý

Dịch vụ này hoạt động theo nguyên dạng mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng tôi. Do tính chất phức tạp, luôn thay đổi của công nghệ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi,cho nên chúng tôi không thể đảm bảo hoặc tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không mắc bất kỳ sai lầm nào liên quan đến quyền riêng tư của quý khách.Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động gián tiếp sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho mục đích khác. Thông tin liên quan đến tổn thất,hậu quả hoặc trừng phạt nặng.

 

15. Đồng ý với Chính sách quyền riêng tư

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là quý khách đã đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Đây là Chính sách Bảo mật hoàn chỉnh, độc quyền của chúng tôi và thay thế cho bất kỳ phiên bản nào trước đó. Chính sách Bảo mật này nên được đọc cùng với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc bất kỳ điều khoản áp dụng nào khác được đăng trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo định kỳ và sẽ thông báo cho quý khách về những thay đổi đó bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Việc quý khách tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này đồng nghĩa với việc quý khách đã chấp nhận những thay đổi đó. Chúng tôi khuyên quý khách nên xem xét thường xuyên Chính sách quyền riêng tư này.Ngoài ra, theo Điều 77 GDPR, quý khách có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát liên quan đến việc xử lý dữ liệu của quý khách, đặc biệt là nơi thường trú, nơi làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm nằm ở các Quốc gia Thành viên.

 

16. các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và cũng nằm trong Chính sách Bảo mật ở trên. Nếu quý khách sử dụng các liên kết được cung cấp để truy cập các trang web khác, bên phía các trang web đó có thể thu thập thông tin về quý khách và sẽ sử dụng thông tin đó theo chính sách bảo mật của họ, chính sách đó có thể khác với chính sách của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Người điều hành các trang web đó chịu trách nhiệm về các lỗi có thể xảy ra trong chức năng của các trang web được liên kết.